Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Program współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już po raz drugi prowadzi prace nad przygotowaniem wieloletniego resortowego program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie Programu współpracy na lata 2018-2020 wymieniono najważniejsze, priorytetowe zadania prowadzone przez MRPiPS np. wsparcie rodziny, osób niepełnosprawnych, osób starszych, rozwój ekonomii społecznej, oraz wskazano za pomocą jakich instrumentów (programów) ww. działania będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt Programu Współpracy na lata 2018-2020 został przygotowany przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS na podstawie danych uzyskanych od komórek organizacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo.

Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą z dnia 20 czerwca 2017 r.  powołała doraźny Zespół problemowy Rady ds. przygotowania Programu współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi.

Data utworzenia: 2017-10-13 14:01:26

Tagi:

Polecamy