Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Program współpracy MRPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako pierwszy urząd administracji rządowej podjęło się opracowania resortowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procedując w partnerstwie publiczno-społecznym.

Za przygotowanie projektu Programu współpracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialny był Zespół do spraw opracowania Programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi, powołany Zarządzeniem nr 33 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem Programu jest stworzenie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających aktywny udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w planowaniu, realizacji i monitorowaniu polityk publicznych Ministerstwa na określonych zasadach i formach partnerstwa publiczno-społecznego.

Najważniejszymi elementami dokumentu są priorytetowe zadania publiczne podejmowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. flagowe działania  za pomocą których MPiPS współpracuje z sektorem pozarządowym, m.in. programy Ministra, zasady konsultacji, integracja ciał opiniodawczo-doradczych Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które będą równocześnie narzędziem realizacji Programu.

 

Pliki do pobrania
Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-17
Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-17 - informacje dodatkowe

Data utworzenia: 2017-10-13 13:51:40

Tagi:

Polecamy