Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Program Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo  na lata 2020-2022

Program realizowany jest formule konkursowej zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Minister na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach Programu – edycja 2020 dysponuje kwotą w wysokości 3 mln zł. Kwota na realizację Programu, o której mowa powyżej, może ulec zmianie. Szczegóły dotyczące aktualnych konkursów konkursów znajdują się na naszej stronie internetowej  - www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Data utworzenia: 2020-02-11 13:15:18 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2020-02-11 13:26:11 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy