Program FIO 2014-2020

Program FIO przyjęty przez Radę Ministrów.

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że Rada Ministrów w dniu 27 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, przedłożoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty zostały podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Do pobrania:

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2017-09-29 11:27:36

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami konsultacji społecznych Programu FIO na lata 2014-2020

Raport z konsultacji społecznych

Załącznik 1: Projekt Programu FIO na lata 2014-2020

Załącznik 2: Szczegółowe zestawienie uwag

Załącznik 3: Szczegółowe zestawienie odpowiedzi na pytania skierowane do interesariuszy

Załącznik 4: Szczegółowe zestawienie uwag z debaty ogólnopolskiej w Warszawie

Załącznik 5: Lista interesariuszy Programu FIO na lata 2014-2020


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2017-09-29 11:27:36

 

Lista interesariuszy Programu FIO na lata 2014-2020 oraz szczegółowe pytania dot. Programu


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2017-09-29 11:27:36

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu FIO na lata 2014-2020


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2017-09-29 11:27:36