Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Produkty - PPiO

 1. Koncepcja badawcza 07/2012 ISP
 2. Publikacje z zakresu poradnictwa prawnego... 09/2012 FUPP
 3. Poradnictwo Prawne i Obywatelskie wymaga wsparcia 10/2012 Wspólnota
 4. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych 11/2012 INPRIS
 5. Mechanizm świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 11/2012 FUPP
 6. Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego 01/2013 ISP
 7. Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich 01/2013 ISP
 8. Raport z badania Biur Obsługi Interesantów w Sądach Powszechnych 01/2013 ISP
 9. Instytucje i organizacje wspierające lub mogące potencjalnie wspierać podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie 02/2013 ISP
 10. Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej 04/2013 FUPP
 11. Mapa Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Raport 04/2013 ISP
 12. Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego 06/2013 ISP
 13. Poradnictwo obywatelskie nad Tamizą 06/2013 ZBPO
 14. Badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje 07/2013 ISP
 15. Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości 07/2013 ISP
 16. Raporty z konsultacji założeń systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 08/2013 INPRIS
 17. O potrzebie rozwoju poradnictwa obywatelskiego w Polsce 08/2013 ZBPO
 18. Poradnik dla doradców Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 09/2013 ZBPO
 19. PPiO - porady prawne dla każdego 09/2013 DPP
 20. Medialny obraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz możliwości popularyzacji tej formy pomocy 10/2013 ISP
 21. PPiO - propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa 10/2013 DPP
 22. Unijne programy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego 11/2013 INPRIS
 23. Standaryzacja w zarządzaniu jakością usług prawnych 11/2013 INPRIS
 24. Notatka z próbnego szkolenia T4T przeprowadzonego przez FUPP 12/2013 FUPP
 25. Problematyka dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w badaniach i literaturze 12/2013 INPRIS
 26. Notatki ze szkoleń T4T przeprowadzonych przez FUPP 12/2013 FUPP
 27. Raport FUPP z konsultacji dotyczących modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 12/2013 FUPP
 28. Czasopismo Klinika nr 15 (19)/2013 - artykuły Przemysława Mijala dot PPIO 12/2013 FUPP
 29. Notatki ze szkoleń FUPP dla organizatorów placówek poradniczych dotyczących modelu PPIO – wdrażania dla praktyków 12/2013 FUPP
 30. Notatki ze szkoleń ZBPO dla doradców dotyczących modelu PPIO 12/2013 ZBPO
 31. Finansowanie porad prawnych i obywatelskich świadczonych przez organizacje społeczne w Polsce – potrzeba systemowych rozwiązań 01/2014 ISP
 32. System nieodpłatnego PPiO w Polsce - propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa 01/2014 INPRIS
 33. Jak wzmocnić rolę samorządów gminnych i powiatowych w rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 03/2014 ISP
 34. Notatki ze szkoleń FUPP dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczących modelu PPIO 04/2014 FUPP
 35. Ekspertyza formułująca zalecenia MPiPS dotyczące organizacji i wspierania PPiO na poziomie powiatu 05/2014 DPP
 36. Ekspertyza formułująca zalecenia MPiPS dotyczące organizacji i wspierania PPiO na poziomie województwa 05/2014 DPP
 37. Czasopismo Klinika nr 16 (20)/2014 - artykuły dr Małgorzaty Wysoczyńskiej dot. PPIO 05/2014 FUPP
 38. Poradnictwo prawne i obywatelskie – rola organizacji pozarządowych 06/2014 ISP
 39. Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce. 06/2014 ISP
 40. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych. 08/2014 FUPP
Data utworzenia: 2015-05-07 11:29:07 ; data modyfikacji: 2017-10-16 13:41:47

Tagi:

Polecamy