Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Pracujemy nad propozycją reformy systemu PPIO

29 października 2012 r. W siedzibie INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej, której celem jest opracowanie propozycji modelu i polityki państwa w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W skład Grupy Roboczej, której prace koordynuje INPRIS, wchodzą eksperci INPRIS, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związku Biur Porad Obywatelskich oraz Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas pierwszego spotkania Grupy omówiono cele, założenia i etapy pracy. W oparciu o wyniki analizy danych zastanych dotyczących nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przeprowadzonej przez INPRIS oraz wyników badań, które przeprowadza Instytut Spraw Publicznych, Grupa Robocza wypracuje propozycje modelu i polityki państwa. Czas trwania etapu pracy Grupy Roboczej, poprzedzającego etap konsultacji wypracowanych propozycji, przewidziany został do końca lutego 2013 r.

Wyniki prac Grupy Roboczej dostępne będą na stronie projektu www.ppip.eu oraz na stronie www.inpris.pl (Biblioteka Pomocy Prawnej INPRIS).

W skład Grupy Roboczej wchodzą:

 • Łukasz Bojarski (INPRIS)
 • Grzegorz Wiaderek (INPRIS)
 • Jan Winczorek (INPRIS)
 • Michał Araszkiewicz (INPRIS)
 • Waldemar Florczak (INPRIS)
 • Tomasz Schimanek (ISP)
 • Agata Winiarska (ISP)
 • Marcin Waszak (ISP)
 • Karolina Więckiewicz (ISP)
 • Justyna Podlewska (ISP)
 • Tomasz Kaźmierczak (ZBPO)
 • Przemysław Stich (ZBPO)
 • Ija Ostrowska (ZBPO)
 • Barbara Przybylska (ZBPO)
 • Barbara Kurowska (ZBPO)
 • Barbara Namysłowska-Gabrysiak (FUPP)
 • Filip Czernicki (FUPP)
 • Marta Skrodzka (FUPP)
 • Piotr Kontkiewicz (DPP MPiPS)

oprac. INPRIS

Data utworzenia: 2015-04-30 11:34:01 ; data modyfikacji: 2015-04-30 11:38:22

Tagi:

Polecamy