Poradnik opracowany przez Ekspertki ZBPO, a skierowany do Doradców i Doradczyń świadczących usługi poradnicze jest już dostępny w wersji elektronicznej

Ekspertki Związku Biur Porad Obywatelskich – Izabela Henning i Anna Rozkosz opracowały poradnik, poświęcony poradnictwu prawnemu i obywatelskiemu w Polsce, który skierowany jest do Doradców i Doradczyń świadczących usługi poradnicze.

Przypominamy, że Doradcy i Doradczynie otrzymują tym samym kompendium wiedzy, dzięki któremu praca osób udzielających porad stanie się łatwiejsza, skuteczniejsza oraz spełniać będzie standardy pracy, jakie są wymagane wobec osób pracujących w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Poradnik analizuje bowiem wszystkie etapy pracy Doradcy i Doradczyni oraz opisuje proces udzielania porad, dzięki któremu Doradcy i Doradczynie otrzymują narzędzie do sprawnego zarządzania swoją pracą. Wiele miejsca poświęcone zostało zagadnieniom związanym z kontrolą jakości pracy Doradców i Doradczyń. Autorki Poradnika w dużej mierze korzystały ze standardów wypracowanych już przez środowisko poradnicze, jak również z wiedzy zdobytej w trakcie realizacji opisywanego projektu.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej, w formacie pdf, z możliwością jej pobrania, w zakładce Produkty.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-06 14:03:45