Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Młodzież Solidarna w Działaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze uwagami zgłoszonymi do Programu Młodzież Solidarna w Działaniu oraz ze stanowiskiem DPP.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w konsultacjach Programu.

Zestawienie

Data utworzenia: 2016-05-24 16:04:15 przez: Jakub Szewczyk