Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Piąte spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad modelem PPiO

23 stycznia 2013. W siedzibie INPRIS odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej, na którym członkowie Grupy prezentowali swoje dotychczasowe prace nad kształtem modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwych rozwiązań w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wyboru tych z nich, które są najkorzystniejsze z punktu widzenia obywateli i państwa. Dyskusja pokazała te elementy przyszłego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, co do których partnerzy są zgodni. Jako przykład można podać konieczność powołania Rady Pomocy Prawnej jako organu centralnego zarządzającego systemem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Niemniej jednak, dyskusja ujawniła także różnice w zakresie niektórych rozwiązań. Jedną z bardziej dyskusyjnych kwestii okazało się określenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnych porad. Niektórzy z partnerów podnosili, iż należy zapewnić dostęp do bezpłatnych porad i informacji dla wszystkich potrzebujących takiej pomocy. Inni zaś proponowali ograniczenie dostępu do poradnictwa tylko do osób ubogich lub w trudnej sytuacji życiowej, a także ograniczenie bezpłatnego poradnictwa do tych tematów i problemów, z którymi najczęściej zgłaszają się osoby poszukujące bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

oprac. INPRIS

Data utworzenia: 2015-04-30 15:35:04

Tagi:

Polecamy