Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ostatnia szansa dla przedstawicieli JST na wzięcie udziału w szkoleniu dotyczącym modelu wsparcia PPiO w Polsce

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, organizuje jeszcze tylko jedne szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Zorganizowane zostanie w Krakowie, w dniach 23-24 czerwca bieżącego roku i zamknie serię pięciu szkoleń, skierowanych do urzędników.

Przypominamy, że Fundacja zorganizowała i przeprowadziła już szkolenia z tej serii w: Warszawie (28-29 IV oraz 19-20 V), Poznaniu (26-27 V) i Białymstoku (5-6 VI). W wydarzeniu do tej pory, wzięło udział łącznie 56-ciu pracowników instytucji publicznych zajmujących się m.in. świadczeniem porad prawnym i obywatelskich. Podczas szkoleń reprezentowane były m.in.: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Obecnicy również byli Rzecznicy Konsumentów.  

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały m.in. wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie dwa lata realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Notatki ze szkoleń dostępne są w zakładce Produkty.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi i do udziału w ostatnim szkoleniu w Krakowie! Więcej informacji o zapisach w formularzu zgłoszeniowym dostępnym TUTAJ.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 10:49:46 ; data modyfikacji: 2015-05-07 11:00:15

Tagi:

Polecamy