Ostanie dni na złożenie sprawozdania FIO

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2016 r., upływa termin na złożenie:

  • sprawozdania końcowego dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2015, których zadanie publiczne skończyło się zgodnie z umową w dniu 31 grudnia 2015 r. oraz
  • sprawozdania częściowego dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014 (umowy trzyletnie) i P FIO 2015 (umowy dwuletnie), których zadanie publiczne kończy się zgodnie z umową w 2016 r.

 

Powyższy obowiązek wynika z § 11 umowy o realizację zadania publicznego, zgodnie z którym sprawozdanie:

  • końcowe z wykonania zadania publicznego musi być dostarczone Zleceniodawcy w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
  • częściowe z wykonania zadania publicznego w 2015 r. musi być dostarczone Zleceniodawcy w terminie do 30 stycznia 2015 r.

 

Jednocześnie informujemy, że powyższe sprawozdanie należy sporządzić w Generatorze Sprawozdań i wysłać poprzez Generator znajdujący się pod linkiem:

 

Ponadto powyższe sprawozdanie należy wydrukować z Generatora oraz przesłać podpisane na adres Departamentu Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem infolinii 022 661 – 11 -47 w godz. 10.00 – 15.00.

 

Login - to suma kontrolna, otrzymana podczas składania oferty (w wersji papierowej oferty suma kontrolna widoczna jest na pierwszej stronie, w górnym, prawym rogu).

Hasło - otrzymane podczas składania oferty.

Data utworzenia: 2016-01-25 15:14:41 przez: Stefan Kołucki ; data modyfikacji: 2016-01-25 15:19:43 przez: Stefan Kołucki