Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Organizacje Pożytku Publicznego

Informacja nt. wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r.


Stosownie do art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra sporządzoną na podstawie sprawozdań merytorycznych z działalności i finansowych, informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.
Mając na uwadze dopełnienie powyższego obowiązku, w załączeniu Informacja nt. wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r.

1. Informacja nt. wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. POBIERZ

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-02-10 12:42:57 przez: Jakub Schimanek

Informacja nt. wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.


Stosownie do art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra sporządzoną na podstawie sprawozdań merytorycznych z działalności i finansowych, informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.
Mając na uwadze dopełnienie powyższego obowiązku, w załączeniu Informacja nt. wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.wraz z Załącznikiem nr 1.

1. Informacja nt. wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. POBIERZ

2. Załącznik nr. 1 POBIERZ

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2016-02-10 12:42:57 przez: Jakub Schimanek

Tagi:

Polecamy