Organizacja udziału w Targach Branżowych

 

 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyłonienienia Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za udzielenie - jako Operator - wsparcia Laureatom konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”. Łącznie w trzech edycjach - w latach 2020-2022 nagrodzonych zostanie 36 podmiotów ekonomii społecznej. Rolą Wykonawcy będzie zapewnienie udziału w targach np. branżowych, których realizacja nastąpi do 30 listopada 2022 roku (np. Laureaci z edycji konkursu 2020 roku mogą zdecydować o uczestnictwie w targach w 2022 roku). 

Zapraszamy do zapozniania się z Ogłoszeniem.

 

 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poszukuje osoby lub firmy do realizacji:

świadczenia polegającego na wykonaniu projektów graficznych prezentujących działania DES, na podstawie ścisłych ustaleń z Zamawiającym wraz z przekazaniem praw autorskich, edytowalnych plików (nośników) źródłowych oraz wykonanych projektów graficznych w formacie określonym przez Zamawiającego.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” w działaniu 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.                                                                                       

Zakres zadań:

Przygotowywanie, opracowywanie graficzne oraz edytorskie materiałów dla działań informacyjno-promocyjnych DES, takich jak projekty: grafik do postów, infografik, broszur, ulotek, plakatów, kalendarzy.

Wymagania:

 • dbałość o szczegóły wykonywanych projektów;
 • doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych będzie głównym; kryterium wyboru wykonawcy;
 • kreatywność oraz zmysł artystyczny;
 • dobra znajomość pakietu Adobe  (Photoshop, Illustrator, InDesign);
 • znajomość programu Corel Draw;
 • umiejętność przygotowania grafiki 2D/3D, mile widziana.

Pozostałe szczegółowe informacje:

 1. projektowanie grafik będzie się odbywało na podstawie dostarczonego przez DES wkładu merytorycznego;
 2. grafiki będą wykorzystywane w szczególności w mediach społecznościowych, udostępniane za pośrednictwem strony http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/, oraz na wszystkich stronach DES, jak np: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Main,Page,532.html, https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/, a także wykorzystywane w materiałach drukowanych i innych, wymagane będzie również przygotowywanie wybranych grafik do druku;
 3. liczba grafik będzie zależna od bieżących potrzeb i zamówień, ok. 15-25 projektów miesięcznie;
 4. termin realizacji grafik to maksymalnie 24 godziny od momentu doręczenia zgłoszenia (z możliwością przedłużenia po uzgodnieniu lub z możliwością realizowania grafik pilnych w czasie do 4-6 godzin, po uzgodnieniu z Zamawiającym); 
 5. przekazywanie grafik w ustalonych formatach (m.in. jpg, pdf, png - w zależności od potrzeb) oraz w formacie źródłowym (typu pliki otwarte - w zależności od potrzeb);
 6. zapewnienie możliwości wielokrotnego wprowadzania poprawek do grafik;
 7. współpraca z podmiotami, którym DES zleciło prace graficzne i nadzór nad realizowanymi przez nie projektami (mniej więcej ok. 2h/miesięcznie);
 8. konsultacje w zakresie identyfikacji wizualnej DES; proponowanie koncepcji kreatywnych i graficznych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, przygotowywanie materiałów do druku, praca koncepcyjna nad materiałami informacyjno-promocyjnymi;
 9. wsparcie obsługi graficznej serwisu internetowego DES;
 10. przygotowywanie koncepcji graficznych nowych projektów social media;
 11. pozyskiwanie na potrzeby Zamawiającego fotografii/grafik z baz zdjęć (10-15 zdjęć rocznie);
 12. korekta przygotowanych grafik, w których Zamawiający zgłosił konieczność naniesienia poprawek w czasie do 1 godziny;
 13. przygotowanie szablonów grafik do samodzielnego wykorzystania przez Zamawiającego w   programach graficznych ogólnie dostępnych;

Umowa Zlecenie zostanie zawarta na okres: od stycznia do czerwca 2020 roku.

Szacunkowa wartość zamówienia: 6 000,00 zł

Na zapytanie ofertowe proszę odpowiedzieć do 14 listopada br. na adres: anna.czerwinska@mrpips.gov.pl 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. wykaz klientów, dla których realizowane były projekty:
 2. link do portfolio wybranych prac

na podstawie których oceniane będzie kryterium doświadczenia.

 

Data utworzenia: 2018-08-16 13:40:54 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-09-16 09:54:16 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem postępowania przeprowadzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.

>>>LINK<<<

 

Data utworzenia: 2018-08-16 13:40:54 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-09-16 09:54:16 przez: Weronika Tomaszewska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji na stanowisko ds. kapituły (poza korpusem służby cywilnej) w projekcie pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegóły znajdują się w treści ogłoszenia, dostępnej poniżej.

Termin przesłania dokumentów aplikacyjnych - 26 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE



Data utworzenia: 2018-08-16 13:40:54 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-09-16 09:54:16 przez: Weronika Tomaszewska

znak jakosci

Przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz wykonanie statuetek dla laureatów konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. 

W związku z realizacją projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na przygotowanie identyfikacji wizualnej oraz wykonanie statuetek dla laureatów.

Podstawą identyfikacji wizualnej będzie logotyp: „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”, który dostępny jest jako załącznik do niniejszego zapytania. 

Zamówienie dotyczy przygotowania / wykonania:

1. Księgi znaku zawierającej w szczególności:

- wersje alternatywne logotypu,

- określenie pola podstawowego i pola ochronnego,

- zasady stosowania znaku na różnych tłach,

- zasady stosowania logotypu na drukach firmowych, oznakowania wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Projektów statuetek.

3. 6 statuetek.

 

Szczegóły w treści zapytania do pobrania TUTAJ:

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy przesyłać do 5 września 2018 r., w wersji elektronicznej na adres mailowy: filip.kolodziejski@mrpips.gov.pl

Załącznik - logotypy

w jpg

w eps

 

Data utworzenia: 2018-08-16 13:40:54 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2021-09-16 09:54:16 przez: Weronika Tomaszewska