Opublikuj sprawozdanie w bazie

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie:  www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp

Departament Ekonomii Społecznej i solidarnej nie zajmuje się już kwestią sprawozdawczości organizacji pożytku publicznego.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2019-07-15 14:58:48 przez: Anna Moskwa

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sprawozdawczości OPP prosimy o kontakt na adres opp@niw.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2019-07-15 14:58:48 przez: Anna Moskwa