Opracowanie definicji poradnictwa prawnego...

W listopadzie zapoznaliśmy się z wynikami badań raportu dot. osób korzystających i niekorzystających z porad prawnych i obywatelskich. Zespół projektowy ZBPO wraz z ekspertami zaangażowany był w prace grupy roboczej, w szczególności w opracowanie definicji poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 24 listopada odbyło się spotkanie liderów Biur Porad Obywatelskich, w którym uczestniczyli kierownicy Biur z całej Polski. Podczas spotkania zaprezentowano bieżącą sytuację w projekcie PPiO oraz najbliższe plany, w tym plany dotyczące konsultacji społecznych opracowanego modelu, w którym będą brały udział BPO.

Data utworzenia: 2015-04-30 11:40:02