Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Operatorzy Regionalni FIO na lata 2014-2016

W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w Priorytecie 1. Małe inicjatywy wyłoniono na lata 2014-2016 siedemnastu Operatorów regionalnych - po jednym na województwo, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego, gdzie podzielono województwo na 2 Operatorów.  Zadaniem Operatorów jest udzielanie wsparcia młodym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym, tak by umożliwiać obywatelom i obywatelkom realizację oddolnych inicjatyw. Operatorzy wspierają realizację tych inicjatyw poprzez organizację konkursów na mikrodotacje (do 5 tys. zł), a także prowadząc działania animacyjne, promocyjne i informacyjne wśród członków / członkiń wspólnot lokalnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na rzecz swojego otoczenia.

Lista Operatorów Regionalnych FIO na lata 2014-2016

 

NAJBLIŻSZE KONKURSY NA MIKRODOTACJE I WSPARCIE REALIZACJI LOKALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPY NIEFORMALNE

1. województwo dolnośląskie

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella

18 stycznia – 8 lutego 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora:

http://maleinicjatywy.pl/

2. województwo kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia inicjatyw Pozarządowych TŁOK

4-30 stycznia 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora:

http://www.tlok.pl/360/granty-na-lokalne-inicjatywy-oddolne

https://www.facebook.com/Inicjuj-z-FIO-713304512039612/?fref=ts

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

4-30 stycznia 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora:

http://www.trgp.org.pl/

https://www.facebook.com/Inicjuj-z-FIO-713304512039612/?fref=ts

3. województwo lubelskie

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej:

1-28 lutego 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora

http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

https://www.facebook.com/fiolubelskielokalnie/

4. województwo lubuskie

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

1 lutego - 2 marca 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

http://zlop.org.pl/?p=aktualnosci_archiwum&typ=trampolina

5. województwo łódzkie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

22 lutego – 18 marca 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

http://www.grantnalepszystart.pl/

6. województwo małopolskie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

15 stycznia – 15 lutego 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora:

http://www.malopolskalokalnie.pl/

https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/?fref=ts

7. województwo mazowieckie

Fundacja Fundusz Współpracy

Stowarzyszenie Europa i My

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

"Inicjatywy oddolne" i "Wsparcie grup samopomocowych" 5 – 26 lutego 2016

„Rozwój organizacji” 7 - 28 marca 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora:

http://mazowszelokalnie.pl/

https://www.facebook.com/MazowszeLokalnie/?fref=ts

8. województwo opolskie

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

14 marca – 11 kwietnia 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

http://www.ocwip.pl/

https://www.facebook.com/kierunekfio/?fref=ts

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy

14 marca – 11 kwietnia 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fio

https://www.facebook.com/kierunekfio/?fref=ts

9. województwo podkarpackie

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Fundacja Generator Inspiracji

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Fundacja Fundusz Lokalny SMK

12 stycznia – 29 lutego 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora:

http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/

https://www.facebook.com/podkarpackieinicjatywylokalne/?fref=ts

10. województwo pomorskie

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie EDUQ

Fundacja Pokolenia

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Stowarzyszenie Morena

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

http://akumulatorspoleczny.pl/

http://facebook.com/akumulatorspoleczny

11. województwo śląskie

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Fundusz Lokalny Ramża

15 lutego - 8 marca 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

http://www.slaskielokalnie.pl/

12. województwo świętokrzyskie

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

I nabór: 1-5 lutego 2016

II nabór: 4-8 kwietnia 2016

III  nabór: 6-10 czerwca 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

https://www.fio.sir.com.pl/

13. województwo warmińsko-mazurskie

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Nidzicki Fundusz Lokalny

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Stowarzyszenie  PRZYSTAŃ

od 28 stycznia – 17 lutego 2016

Więcej informacji można uzyskać na stronach Operatora:

www.warmiamazurylokalnie.pl

https://www.facebook.com/WarmiaMazuryLokalnie/?fref=ts

14. województwo zachodniopomorskie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

od 29 lutego 2016 – do momentu osiągnięcia 200% alokacji

Więcej informacji można uzyskać na stronie Operatora:

http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/start

Data utworzenia: 2014-12-23 13:55:00

Tagi:

Polecamy