Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenie o naborze wolontariusza/praktykanta

Ogłoszenie o naborze wolontariusza/praktykanta

 

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukuje wolontariuszki/wolontariusza, praktykantki/praktykanta.

czas trwania wolontariatu:  minimum 30 dni

Główne obowiązki:

- weryfikacja logiczna danych uzyskanych z badania ankietowego w roku 2012,

- udziału w analizie danych zebranych w czasie badania „Monitoring funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012”,

- formułowanie prostych wniosków z powyższych analiz,

- udział w przygotowaniach kolejnej edycji badania „Monitoring funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013”.

Wymagania:

  • w trakcie studiów/ po studiach,
  • wiedza na temat metodologii badań społecznych,
  • wysokie umiejętności organizacyjne,
  • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość obsługi programu do analizy statystycznej – SPSS Statistics,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Życiorys i list motywacyjny (w jednym pliku – nazwa pliku NAZWISKO),

 Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. do godz. 16.00 drogą elektroniczną na adres:

Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl
z dopiskiem  wolontariat

Data utworzenia: 2013-11-19 09:51:54 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2013-12-23 15:44:17 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy