Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń na stażystę/stażyskę do wykonywania zadań w obszarze ekonomii społecznej w Departamencie Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Poszukujemy osoby posiadającej uprawniwnia do odbycia stażu finansowanego ze środków, będących w dyspozycji Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy realnie istnieje mozliwość przyznania stażu w okresie od kwietnia 2014r.

czas trwania stazu: co najmniej 6 miesięcy

Główne obowiązki:

 • udział w czynnościahc związanych z nadzorem merytorycznym nad projektami systemowymi realizowanymi w ramach PO KL (EFS) w obszarze ekonomii społecznej,
 • udział w obsłudze administracyjno-organizacyjnej Komitetu Akredytacyjnego ds. systemu akredytacji oraz standardów usług i działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej,
 • współpraca przy przygotowaniu informacji o funkcjonowaniu ustawy o spółdzielniach socjalnych,
 • udział w organizacji spotkań, kontakt z interesariuszami,
 • tworzenie pism, notatek, informacji dotyczących ekonomii społecznej,
 • udział w obsłudze strony internetowej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedza z zakresu nauk społecznych
 • umiejętność redagowania pism informacyjnych, notatek, sprawozdań,
 • komunikatywność

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru III sektora, w tym sektora ekonomii społecznej,
 • wiedza z zakresu podstaw statystyki
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • list motywacyjny

Dokumenty należy składać w teminie do dnia 1 kwietnia 2014r., do godz. 16:00 drogą elektroniczną na adres:

malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl

z dopiskiem Staż ES

Data utworzenia: 2014-03-25 15:43:39 przez: Jakub Szewczyk ; data modyfikacji: 2014-04-02 09:58:44 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy