Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poszukuje stażysty/stażystki do wykonywania zadań w obszarze ekonomii społecznej.

Poszukujemy osoby posiadającej uprawnienia do odbycia stażu finansowanego ze środków, będących w dyspozycji Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy realnie istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od kwietnia 2014 r.

czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy

Główne obowiązki:

 • udział w czynnościach związanych z nadzorem merytorycznym nad projektami systemowymi realizowanymi w ramach PO KL (EFS) w obszarze ekonomii społecznej,
 • udział w obsłudze administracyjno-organizacyjnej Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej,
 • współpraca przy przygotowaniu informacji o funkcjonowaniu ustawy o spółdzielniach socjalnych;
 • udział w organizacji spotkań, kontakt z interesariuszami;
 • tworzenie pism, notatek, informacji dotyczących ekonomii społecznej,
 • udział w obsłudze strony internetowej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza z zakresu nauk społecznych,
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, notatek, sprawozdań,
 • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru III sektora, w tym sektora ekonomii społecznej,
 • wiedza z zakresu podstaw statystyki,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny

 Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2014 r., do godz. 16.00 drogą elektroniczną na adres:

Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl
z dopiskiem  Staż ES

Data utworzenia: 2014-03-12 13:13:28 przez: Karolina Legwant ; data modyfikacji: 2014-03-25 15:41:41 przez: Jakub Szewczyk