Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenie o naborze na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

Wersję elektroniczną na adresy e-mail:  anna.moskwa@mpips.gov.pl, marta.chydrasinska@mpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RDPP V kadencji.

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RDPP V kadencji. 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 27 maja 2015 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

>>>SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA<<<    >>>ZGŁOSZENIE<<<

 

Data utworzenia: 2015-03-27 08:39:33 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2016-07-18 09:19:40 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

Polecamy