Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert - "Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.”.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrane 2 osoby wchodzące w skład komisji. Zostaną one bezpośrednio poinformowane o wyborze, nie później niż do dnia 7 kwietnia 2014r.

Proszę o nadsyłanie swoich zgłoszeń do dnia 31 marca 2014 r.

>>>SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NABORU<<<

Data utworzenia: 2014-03-26 16:15:16 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-03-26 16:20:26 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy