Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenie i dokumenty do pobrania


Departament Pożytku Publicznego MPiPS uprzejmie informuje, że termin złożenia papierowej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach PO FIO 2010 jest tożsamy z terminem zawartym w ogłoszeniu o udziale w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO), tj. 8 stycznia - 15 lutego 2010 r. W związku z powyższym zapisy Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach programu operacyjnego  fundusz inicjatyw obywatelskich w 2010 r. str. 41, dotyczące terminu złożenia wersji papierowej wniosku ulegają wydłużeniu, do dnia 15 lutego 2010 r.

Polecamy