Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Ogłoszenie

  

Modyfikacja Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.

Zgodnie z ustaleniami, które zapadły na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 19.01.2012 r., zmianie uległy następujące kwestie:

1. Wydłużenie terminu składania ofert w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego do dnia 29.02.2012 r.

2. Podmioty aplikujące do Komponentu Wolontariatu Długoterminowego są jednocześnie uprawnione do złożenia jednej oferty w ramach pozostałych priorytetów i Komponentu Regionalnego.

Tym samym mogą złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach konkursu PO FIO w 2012 r.


               Str. 16              

Jest:

Ponieważ jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu, to w przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe.

Po zmianach:

Ponieważ jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę* w ramach konkursu, to w przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe oddziały terenowe.

* - nie dotyczy Komponentu Wolontariatu Długoterminowego. Podmioty aplikujące do Komponentu Wolontariatu Długoterminowego są jednocześnie uprawnione do złożenia jednej oferty w ramach pozostałych priorytetów i Komponentu Regionalnego. Tym samym mogą złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach konkursu PO FIO w 2012 r.


               Str. 38               

Jest:

W ramach konkursu ogłoszonego na 2012 r., uprawniony podmiot może złożyć
1 (jedną) ofertę. Konkurs będzie obejmował nabór ofert na cztery Priorytety łącznie.

Po zmianach:

W ramach konkursu ogłoszonego na 2012 r., uprawniony podmiot może złożyć
1 (jedną) ofertę*. Konkurs będzie obejmował nabór ofert na cztery Priorytety łącznie.

* - nie dotyczy Komponentu Wolontariatu Długoterminowego. Podmioty aplikujące do Komponentu Wolontariatu Długoterminowego są jednocześnie uprawnione do złożenia jednej oferty w ramach pozostałych priorytetów i Komponentu Regionalnego. Tym samym mogą złożyć maksymalnie 2 oferty w ramach konkursu PO FIO w 2012 r.


Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. >>> DOC >>> (wersja uaktualniona o powyższe poprawki)


  

Departament Pożytku Publicznego informuje, że termin składania ofert realizacji zadania publicznego na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) został wydłużony. Obecnie nabór trwa od dnia ogłoszenia, tj. 13.01.2012 r.

W związku z powyższym termin złożenia oferty:

  • w wersji elektronicznej upływa w dniu 13.02.2012 r. o godz. 16.15
  • w wersji papierowej (wydruk po złożeniu oferty w generatorze ofert) upływa 13.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Polecamy