Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursie uzupełniającym

Ogłoszenie o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”

Z uwagi na niewyczerpanie wszystkich środków zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach konkursów „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019” rozstrzygniętych w dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte uzupełniające konkursy ofert i zaprasza do składania wniosków.

Do rozdysponowania pozostało: 1,95 mln zł. Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

4 konkursy w ramach programu

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy.

•             Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Jego celem jest wzmocnienie roli klubów integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz do usamodzielnienia się.

•       Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”

Jego głównym założeniem jest wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie.

•             Konkurs 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Konkurs dotyczy projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.

•          Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji regionalnych w pięciu województwach oraz jedną konferencję centralną podsumowującą konferencje regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym.

Jaki jest termin składania ofert?

Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

Infolinia dotycząca konkursu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 12:00 pod numerem telefonu: (022) 461 61 05

Konkurs 1 - Ogłoszenie konkursie „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający.

Oświadczenie oferenta do konkursu 1

Wzór oferty do konkursu 1

Konkurs 2 - Ogłoszenie o konkursie „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” - edycja 2019 konkurs uzupełniający

Oświadczenie oferenta do konkursu 2

Wzór oferty do konkursu 2

Konkurs 3- Ogłoszenie o konkursie „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019 r. konkurs uzupełniający

Oświadczenie oferenta do konkursu 3

Wzór oferty do konkursu 3

Konkurs 4 - Ogłoszenie o konkursie „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej” - edycja 2019 r. konkurs uzupełniający

Oświadczenie oferenta do konkursu 4

Wzór oferty do konkursu 4

 

Data utworzenia: 2019-02-27 07:58:00 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-03-22 12:08:10 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy