Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konkurs - Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

01.04.2021

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 15 grudnia 2020 r., w dniu 31 marca 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”, wdrażany w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu i listami podmiotów dofinansowanych dla poszczególnych priorytetach:

Priorytet I. Usługi reintegracyjne. 

Priorytet II. Ścieżki reintegracji. 

Priorytet III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych. 

Priorytet IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. 

W związku z wyższą alokacją w poszczególnych priorytetach niż suma dotacji wszystkich projektów dofinansowanych, pozostały nierozdysponowane środki przeznaczone na dotacje. Środki nierozdysponowane przesunięto do Priorytetu I. Usługi reintegracyjne oraz
do Priorytetu II. Ścieżki reintegracji i dofinansowano w nich dodatkowe oferty, których lista znajduje się poniżej.

Podmioty, których oferty otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane w ofertach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o dofinansowanie.

Materiały

I​_priorytet​_-​_lista​_ofert​_dofinansowanych

II​_priorytet​_-​_lista​_ofert​_dofinansowanych

III​_priorytet​_-​_lista​_ofert​_dofinansowanych

IV​_priorytet​_-​_lista​_ofert​_dofinansowanych

Lista​_ofert​_dofinansowanych​_ze​_środków​_nierozydsponowanych

Data utworzenia: 2019-02-27 07:58:00 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:14:28 przez: Anna Moskwa

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

15.12.2020

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.
 

Materiały

Program Od wykluczenia do aktywizacji 2020-2022

Ogłoszenie o konkursie​_2021

Data utworzenia: 2019-02-27 07:58:00 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-01-11 10:14:28 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy