Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Obowiązki fundacji związane z wejściem w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki fundacji związane z wejściem w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).

Ustawa ta w art. 130 ust. 2 stanowi, iż kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w ramach sprawowanego nadzoru wykonują także ministrowie w odniesieniu do fundacji, jako instytucji obowiązanej. Stosownie do treści art. 2 ust.1 pkt 21 ww. ustawy instytucją obowiązaną jest fundacja w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to , czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10 000 euro, fundacja staje się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej.

Obowiązki instytucji obowiązanych – fundacji:

 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych (art. 6, 7 i 8 ww. ustawy).
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanych (art. 27 ww. ustawy). Pierwszą ocenę ryzyka fundacje sporządzają do 13 stycznia 2019 r.
 3. Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta (art. 33 ww. ustawy).
 4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ww. ustawy).
 5. Bieżąca analiza transakcji.
 6. Rejestr transakcji.
 7. Wewnętrzna procedura (art. 50 ust.1 ww. ustawy).
 8. Szkolenia (art. 52 ww. ustawy).
 9. Obowiązek przekazywania informacji (art. 72, 74 i 89 ww. ustawy).
 10. Wstrzymanie transakcji (rozdział 8 ww. ustawy).
 11. Szczególne środki ograniczające (art. 117, 118, 119 i 120 ww. ustawy).

Organem właściwym w sprawie ww. ustawy jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej
i Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ww. ustawy dostępny jest pod adresem: bit.ly/2P6gSqq

Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. „transakcjach ponadprogowych” wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostępny jest pod adresem: bit.ly/2RXEsnR

 

 

 

Data utworzenia: 2018-10-18 10:13:40 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2018-11-13 11:18:12 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy