Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nowa publikacja Instytutu Spraw Publicznych dotycząca roli organizacji pozarządowych w związku z pracami nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją – numerem specjalnym Kwartalnika „Trzeci Sektor”, przygotowanym przez jednego z partnerów Projektu – Instytut Spraw Publicznych. Kwartalnik w całości został poświęcony problematyce poradnictwa prawnego i obywatelskiego z perspektywy organizacji pozarządowych. W numerze specjalnym ukazały się m.in. artykuły: dra Tomasza Kaźmierczaka, dotyczący brytyjskiego pomysłu służby społecznej i jej polskiej wersji; dr Małgorzaty Wysoczyńskiej o Klinikach prawa na świecie; Tomasza Schimanka pt. „Instytucje publiczne i podmioty niepubliczne świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – konkurencja, koegzystencja czy współpraca?”; Marty Święckiej odnoszący się do sieci organizacji poradniczych w Polsce; czy dr Anny Krajewskiej pt.: „Organizacje pozarządowe świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie – portret wyłaniający się z badań Instytutu Spraw Publicznych”.

Cały numer specjalny Kwartalnika Trzeci Sektor dostępny jest w zakładce Produkty.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-07 10:48:58

Tagi:

Polecamy