Nowa publikacja ISP poświęcona potrzebie rozwiązan systemowych w zakresie finansowania ppio w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnio opublikowanym artykułem jednego z partnerów Projektu – Instytutu Spraw Publicznych, opracowanym przez Tomasza Schmianka pt. „FINANSOWANIE PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICh ŚWIADCZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE W POLSCE – POTRZEBA SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ”, w którym podkreśla on m.in. że zapewnienie stabilności świadczenia usług poradniczych, zagwarantowanie ich jakość i udostępnienie ich wszystkim potrzebującym, wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie finansowania usług poradniczych świadczonych przez organizacje społeczne. Ponadto wskazuje, że poradnictwo prawne i obywatelskie powinno być zadaniem państwa, a jego realizacja powinna być zlecana organizacjom społecznym oraz innym podmiotom dysponującym kompetencjami i doświadczeniem w tym zakresie.

Autor jest politykiem społecznym, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, działaczem ruchu pozarządowego, badaczem kwestii społecznych współpracującym z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Od ponad ośmiu lat zaangażowany jest w działalność wspierającą rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, obecnie jako ekspert Instytutu Spraw Publicznych w projekcie „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Pełna treść opracowania dostępna jest w zakładce Produkty.

Oprac. FUPP

Data utworzenia: 2015-05-06 14:45:47