Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Notatki ze szkoleń ZBPO dla doradców dotyczących modelu PPIO

Związek Biur Porad Obywatelskich przeprowadził 10 seminariów dla przedstawicieli lokalnego samorządu terytorialnego, administracji publicznej i liderów organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim. Współorganizowane z lokalnymi Biurami Porad Obywatelskich seminaria były okazją do zaprezentowania wyników prac nad proponowanym modelem wsparcia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, opracowanym w ramach projektu systemowego oraz przedstawienia sytuacji organizacji i instytucji udzielających porad w środowiskach, w których odbyły się spotkania. Seminarium stanowiło wprowadzenie do szkolenia dla 215 doradców – pracowników i wolontariuszy, udzielających porad prawnych i obywatelskich. Podczas szkoleń, uczestnicy mogli zwiększyć oraz usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności doradcze z zakresu metod wdrażania standardów oraz metodologii pracy poradniczej z klientami.

Spotkania seminaryjne i szkoleniowe odbyły się w: Garwolinie (20-21.11.2013), Zielonej Górze (27-28.11.2013), Ostrowcu Świętokrzyskim (4-5.12.2013), Rybniku (15-16.01.2014), Wrocławiu (22-23.01.2014), Rudzie Śląskiej (7-8.02.2014), Zabrzu (12-13.02.2014), Wałbrzychu (12-13.03.2014), Krakowie (26-27.03.2014) i Mikołajkach (8-9.04.2014). Z ankiet ewaluacyjnych wypełnionych po każdym szkoleniu wynika, że spotkania były ogólnie wysoko oceniane przez uczestników pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Uczestnicy także wyrażali zainteresowanie uczestniczeniem w podobnych szkoleniach w przyszłości, dla udoskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w pracy poradniczej. Krótkie notatki z każdego szkolenia, a także zdjęcie z ostatniego szkolenia w Mikołajkach są dostępne są poniżęj.

Data utworzenia: 2015-05-07 14:28:54

Tagi:

Polecamy