Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna - przegląd badań...

Miło nam zaprezentować przegląd badań i materiałów z zakresu ekonomicznej analizy prawa skupiających się na nieodpłatnej pomocy prawnej. Opracowanie stanowi próbę prezentacji stanu literatury z zakresu ekonomicznej analizy prawa (EAP) dotyczącej poradnictwa prawnego. Autor opracowania podnosi, iż do tej pory nie powstało wiele publikacji na temat świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście nauki ekonomicznej analizy prawa. W opracowaniu dokonano analizy istniejących publikacji obejmujących: ogólne opracowania z zakresu EAP, opracowania szczegółowe, upublicznione artykuły robocze, raporty z działalności instytucji oraz artykuły przeglądowe, które odnoszą się do nieodpłatnej pomocy prawnej, rozumianej szeroko, tzn. obejmującej nie tylko przedsądowe poradnictwo prawne i obywatelskie, ale także kwalifikowaną pomoc prawną.

Data utworzenia: 2015-04-30 11:56:25

Tagi:

Polecamy