News

Organizacja udziału w Targach Branżowych

16.09.2021

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyłonienienia Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za udzielenie - jako Operator - wsparcia Laureatom konkursu ?Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej?. Łącznie w trzech edycjach - w latach 2020-2022.

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy pn. ?Spółdzielczość uczniowska i inne formy przedsiębiorczości społecznej dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej?

30.07.2021

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania ekspertyzy pn. ?Spółdzielczość uczniowska i inne formy przedsiębiorczości społecznej dzieci i młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej?

Konsultacje projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

26.07.2021

Uwagi można zgłaszać do 25 sierpnia br.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 - ogłoszenie konkursu

14.06.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. Zapraszamy do zapoznania się z ogłsozeniem - NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej

21.05.2021

Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 czerwca br.

Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (OFESiS)

19.05.2021

Spotkania w ramach Forum będą miały formułę wideokonferencji.

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

28.04.2021

Zachęcamy do zapoznania się z Atlasem Ogólnopolski Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Publikacja jest podsumowaniem III edycji konkursu.

Biuletyn OWES 4/2020

27.04.2021

Zapraszamy Państwa do lektury, a Ośrodki Wsparcia do współtworzenia biuletynu i informowania o swoich działaniach i wydarzeniach.

Wyniki konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021"

01.04.2021

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu, realizowanego w ramach resortowego programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022", który wspiera podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym