Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór na specjalistę/tkę ds. upowszechniania i ankiety nt. wystąpień ekspertów na forach rad powiatu/sejmików województw.

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego z EFS
w ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora” Priorytetu
V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Lider wyżej wymienionego projektu, poszukuje specjalisty/tki ds. upowszechniania i ankiety nt. wystąpień ekspertów na forach rad powiatu/sejmików województw.

Czas trwania zlecenia:

- od dnia zawarcia umowy (ok.15 stycznia 2015 r.) do 20 marca 2015 r.

- ok. 42 godz./miesiąc

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2014 r. drogą elektroniczną na adres: kamil.bobek@mpips.gov.pl z tytułem wiadomości „Nabór - projekt dot. poradnictwa”.

>>>nabór<<<


Data utworzenia: 2014-12-19 12:09:20 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2015-02-10 12:48:43

Tagi:

Polecamy