Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór na specjalistę/tkę ds. upowszechniania i ankiety nt. wystąpień ekspertów na forach rad powiatu/sejmików województw.

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego z EFS w ramach Poddziałania 5.4.1 ”Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora” Priorytetu
V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Lider wyżej wymienionego projektu, poszukuje specjalisty/tki ds. upowszechniania i ankiety nt. wystąpień ekspertów na forach rad powiatu/sejmików województw.

Czas trwania zlecenia:

- od dnia zawarcia umowy (ok.15 września 2014 r.) do 28 lutego 2015 r.

- 42godz./miesiąc

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2014 r. drogą elektroniczną na adres: kamil.bobek@mpips.gov.pl z tytułem wiadomości „Nabór - projekt
dot. poradnictwa”.

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym linku:

>>>Nabór<<<

Data utworzenia: 2014-08-01 11:19:11 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2014-08-14 17:37:21

Tagi:

Polecamy