Nabór na eksperta/kę/tów do opracowania ekspertyz

Nabór eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz mających na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.

>>>POBIERZ OGŁOSZENIE<<<

Data utworzenia: 2015-05-06 14:14:55 ; data modyfikacji: 2015-05-06 14:16:38