Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 - 2020).

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 19 lutego 2015 r.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne, złożone na niewłaściwym formularzu, niezawierające załącznika potwierdzającego osobowość prawną w przypadku podmiotów, których dane nie są dostępne w KRS – nie będą rozpatrywane.

 Do pobrania:

Data utworzenia: 2015-02-09 14:50:03 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2022-10-13 14:00:56 przez: Weronika Tomaszewska

Tagi:

Polecamy