Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór eksperta/ki do merytorycznego wsparcia w opracowaniu 2 ekspertyz formułujących zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na eksperta/ekspertkę do merytorycznego wsparcia w opracowaniu 2 ekspertyz majacych na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na szczeblu powiatu oraz województwa w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wspracia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.

Z uwagi na pytania dotyczące formuły realizacji zadań przez eksperta/ ekspertkę merytorycznego/ą  wsparcia w opracowaniu 2 ekspertyz formułujących zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (....) Departament Pożytku Publicznego MPiPS przekazuje następuj ące informacje uzupełniające:  
wsparcie w przygotowywaniu ekspertyz zawierających zalecenia, o których mowa w ogłoszeniu, ma polegać na bieżącej współpracy z ekspertami opracowującymi ww. dokumenty, w zakresie praktycznego dostosowania treści i formy owych zaleceń do praktyki funkcjonowania samorządu na poziomach powiatu i województwa. Intencją Departamentu jako Zamawiającego jest zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i użytkowej omawianej ekspertyzy, czemu służyć ma połączenie eksperckiej wiedzy    z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego  autorów zaleceń   z praktycznym doświadczeniem i kompetencjami w obszarze  funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz w opracowywaniu ekspertyz/analiz w zakresie polityk publicznych szczebla samorządowego  eksperta wspierającego proces pracowania ww. wytycznych.  

Równocześnie informujemy o przedłużeniu terminu naboru ofert na realizację ww. zadania do dnia 3 marca 2014 r. (poniedziałek).

ogłoszenie

Data utworzenia: 2014-02-19 10:23:52 przez: Marta Szymczyk ; data modyfikacji: 2014-03-12 08:48:08 przez: Jakub Szewczyk

Tagi:

PO KL (6)
Pożytek (2)

Polecamy