Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór do pracy w projekcie

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. audytu w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER. 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem. 

Data utworzenia: 2013-09-24 16:33:18 ; data modyfikacji: 2022-04-19 11:53:36 przez: Weronika Tomaszewska

Konferencja Dobre rządzenie - Realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

16.10.2014

Konferencja odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. Zapraszamy Państwa do nadsyłania swoich zgłoszeń.

Program współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

06.10.2014

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Współpracy i Informacjami dodatkowymi do Programu.

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

29.08.2014

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z raportem.

Zaproszenie do udziału we wdrożeniach instrumentów współpracy finansowej JST z NGO

24.07.2014

Informujemy, iż rozpoczęto nabór gmin i powiatów zainteresowanych wdrożeniami nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Zaproszenie na panel obywatelski (debatę publiczną) poświęcony konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

06.06.2014

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca br. o godz. 10.00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń.

Bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi

28.05.2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Lider projektu "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenia nt. kwestii prawno-organizacyjnych dot. wdrażania instrumentów współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017

14.05.2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017. Uwagi można nadsyłać do dnia 2 lipca 2014 r.

Polecamy