Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabór do pracy w projekcie

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. audytu w projekcie Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER. 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem. 

Data utworzenia: 2013-09-24 16:33:18 ; data modyfikacji: 2022-04-19 11:53:36 przez: Weronika Tomaszewska

Strategie, Programy i Fundusze

08.11.2017

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia

Rozpoznanie rynku na emisje materiałów w telewizji

24.07.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wyborem wykonawcy na emisje w telewizji materiałów dotyczących konsultacji ustaw wdrażających Program "Za Życiem" w ramach projektu "Konsultacje +".

Spotkania informacyjne dot. konkursu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014-2020

17.07.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestyc

Nowa zakładka na stronie głównej MPiPS pn. Program współpracy z NGO.

19.05.2015

Zachęcamy do odwiedzania nowej zakładki poświęconej Programowi współpracy i regulacjom dot. konsultacji.

Polecamy