Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Możliwości uproszczenia księgowości osób prawnych definiowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako organizacje pozarządowe - ekspertyza

Dr Małgorzata Winter

Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

pobierz >>>


Polecamy