Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2014-2015

Przedstawiamy Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015

Sprawozdanie do pobrania

W pracach nad tworzeniem sprawozdania wykorzystuje się przede wszystkim informacje zebrane przez DPP w MRPiPS w ramach badania ankietowego Monitoring współpracy z sektorem pozarządowym. Poniżej można pobrać wykorzystany podczas badań kwestionariusze ankiet oraz broszury będące przewodnikami po ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyjaśniające pytania zawarte w ankietach.

Kwestionariusz ankiety za 2014 r.

Broszura do ankiety za 2014 r.

Kwestionariusz ankiety za 2015 r.

Broszura do ankiety za 2015 r.

Data utworzenia: 2017-08-22 08:40:36 przez: Jakub Schimanek

Polecamy