Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2007

2010.10.14

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Anny Elżbiety Strzały „Współpraca organów administracji publicznej z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

Administracja ogółem 2007 >>>

Aneks nr 10 administracja ogółem 2007 >>>


Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł „Działania Departamentu Pożytku Publicznego wynikające z uprawnień nadzorczych i kontrolnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

Nadzór 2007


Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pana Krzysztofa Pileckiego, Pani Anny Elżbiety Strzały oraz Pana Maciej Kaczorowskiego „Współpraca gmin z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. Gminy 2007
 2. Aneks nr 9 Gminy

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Anny Elżbiety Strzały, Pani Magdaleny Pawlik oraz Pana Krzysztofa Pileckiego „Współpraca administracji zespolonej na szczeblu powiatu z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. AZP 2007
 2. Aneks nr 8 AZP 2007


 

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Anny Elżbiety Strzały, Pani Magdaleny Babińskiej oraz Pani Magdaleny Pawlik „Współpraca urzędów marszałkowskich z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. UM 2007
 2. Aneks nr 5 UM

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pana Krzysztofa Pileckiego i Pani Anny Elżbiety Strzały „Współpraca miast na prawach powiatu z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. Miasta 2007
 2. Aneks nr 6 MP 2007

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Aleksandry Piotrowskiej "Wolontariat" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:
Wolontariat 2007


Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Anny Szachułowicz oraz Anny Elżbiety Strzały „Współpraca powiatów z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. POWIATY 2007
 2. Aneks nr 7 POWIATY

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Anny Szachułowicz oraz Anny Elżbiety Strzały „Współpraca administracji zespolonej na szczeblu województwa z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. AZW 2007
 2. Aneks nr 4 AZW

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Izabeli Halik „Program Operacyjny Kapitał Ludzki" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

>>> [poberz pdf]


Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Małgorzaty Saracyn „Rada Działalności Pożytku Publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

  >>> [poberz pdf]


 
 

autor: Anna Elżbieta Strzała

Pobierz (pdf) >>>


 Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Aleksandry Rybińskiej oraz Anny Elżbiety Strzały „Organizacje pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. Organizacje pożytku publicznego w 2007 r.

Współpraca urzędów wojewódzkich z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2007 roku

Współpraca urzędów centralnych z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2007 roku

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Anny Elżbiety Strzały „Współpraca ministerstw z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. Współpraca ministerstw z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2007 r. >>>
 2. Aneks >>>

Departament Pożytku Publicznego prezentuje artykuł Pani Justyny Diakonow „Poborowi w organizacjach pożytku publicznego" w ramach Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok.

Do pobrania:

 1. Poborowi w opp >>>
 2. Aneks nr 11 Poborowi >>>

Polecamy