Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Monitoring działania ustawy - wyniki badań 2004

 

Monitoring działania ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - 2004

 

Prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych w 2004 r. na zlecenie Ministerstwa Polityki Społecznej (w ramach konkursu na Promocję, szkolenie i monitoring w zakresie realizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) przez następujące podmioty:

Raport „Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną"

Prezentowany raport został przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu badawczego „Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną". Badanie to zostało zlecone Instytutowi przez Ministerstwo Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) i stanowi kontynuację prac badawczych prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w 2004 r. w ramach projektu „Monitoring Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", również zleconego przez Ministerstwo.
Projekt badawczy został sfinansowany ze środków na działalność wspomagającą badania w 2005 r. przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 Raport

Polecamy