Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Model kompetencyjny pracowników OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace związane z opracowaniem koncepcji modelu kompetencyjnego i standardów kwalifikacji pracowników OWES oraz sposobów ich walidacji. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działania 2.9. Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Chcemy wraz z Państwem zastanowić się nad kompetencjami i kwalifikacjami niezbędnymi do skutecznej realizacji zadań na różnych stanowiskach w OWES.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 sierpnia br. Drugie zaplanowane zostało na 3 września. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: izabela.kamac@mrpips.gov.pl

Ramowy program:


1. Powitanie, przedstawienie celu spotkania, wstęp teoretyczny - 40 min
2. Praca w podgrupach nad weryfikacją profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska 
– weryfikacja wskaźników, korekty słowne - 60 min

przerwa kawowa - 20 min
3. Prezentacja zweryfikowanego profilu – grupy prezentują wyniki pracy oraz przedstawiają scenki obrazujące zachowanie idealnego przedstawiciela danego stanowiska - 45 min
4. Omówienie i udzielenie informacji zwrotnych przez pozostałe grupy robocze - 45 min
5. Podsumowanie i zakończenie - 30 min

Data utworzenia: 2019-08-23 10:40:10 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2019-09-04 13:20:19 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy