Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

  Zapraszamy na oddzielną strone poświęconą obchodzom Europejskiego Roku Wolontariatu 2011:
http://www.erw2011.gov.pl/

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Andrzej Radniecki

Informacja o kolejnym spotkaniu Międzysektorowego Zespołu Roboczego ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011

Informujemy, iż kolejne spotkanie Międzysektorowego Zespołu Roboczego ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 odbędzie się w dniu 22 listopada 2010 r. w godzinach 10 - 13, w budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Tamka 1.  

Informacji udziela Pani Anna Panasiuk pod nr. 022 693-48-48; e-mail: Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl.


Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Andrzej Radniecki

Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Krajowy Organ Koordynujący ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, oparło swoje działania na ścisłej współpracy ze wszystkimi interesariuszami Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Stworzony został Międzysektorowy Zespół Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze wolontariatu, zarówno w wymiarze ogólnym, jak również sektorowym (np. wolontariat studencki, hospicyjny, seniorów, pracowniczy, sportowy). Aktywnymi partnerami Zespołu są także Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Parlamentarny Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniach odbywających się od 13 kwietnia 2010 (średnio, co miesiąc) uczestniczyli  m.in. przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Fundacja Moje Stypendium
 • Fundacja Przyjaciół Integracji
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia"
 • Fundacja Hospicyjna
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Fundacja Rozwoju Wolontariatu
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
 • Spółka PL.2012
 • Spółka Euro 2012
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • Portal ngo.pl
 • Fundacja PricewaterhouseCoopers
 • Fundacja Kronenberga
 • Fundacja Volunteers for Sport
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Związek Harcerstwa Polskiego

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Andrzej Radniecki

Tagi:

Polecamy