Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Międzynarodowy projekt w zakresie przedsiębiorczości społecznej

W październiku 2017 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został partnerem trzyletniego projektu pt. „INSPIRE - Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian HEI”, realizowanego w ramach programu: ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education.

Liderem projektu jest FH JOANNEUM University of Applied Sciences w Graz, będąca wiodącą uczelnią w Austrii w zakresie realizacji projektów finansowanych z programów europejskich. Projekt jest realizowany we współpracy z dwoma europejskimi i czterema indonezyjskimi uniwersytetami:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • University of Alicante (Hiszpania)
 • Universitas Sumatera Utara (Indonezja)
 • Universitas Andalas (Indonezja)
 • Universitas Udayana (Indonezja)
 • Parahyangan Catholic University (Indonezja).

 

Oprócz uczelni w projekcie bierze udział także indonezyjski partner biznesowy: Bali Tangi.

Celem projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości społecznej. W szczególności istotnym zadaniem jest promowanie przedsiębiorczości społecznej w wybranych regionach Indonezji poprzez identyfikację potrzeb oraz transfer najlepszych praktyk z uczelni europejskich do indonezyjskich. Dzięki tym działaniom nastąpi wdrożenie innowacyjnych praktyk kształcenia poprzez opracowanie i realizację szkoleń i warsztatów oraz wykorzystanie innych narzędzi przyczyniających się do zwiększenia roli i znaczenia przedsiębiorców społecznych na indonezyjskim rynku pracy.

Należy dodać, że implementacja innowacyjnych rozwiązań dotyczących przedsiębiorczości społecznej będzie wspierana poprzez zaangażowanie wykwalifikowanych mentorów w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych oraz budowaniu odpowiedniego otoczenia do rozwoju takich przedsiębiorstw.

W ramach projektu będą przeprowadzone m.in. badania eksploracyjne, szkolenia i warsztaty dla min. 60 studentów, konkurs na najlepszy biznesplan dla 24 laureatów, szkolenia mentorskie, a także utworzone zostaną cztery strefy pracy (tzw. co-working spaces).

Działania te są konieczne, aby wzmocnić budowanie kompetencji i umiejętności kadry akademickiej oraz studentów (potencjalnych przedsiębiorców społecznych) w indonezyjskich instytucjach szkolnictwa wyższego oraz z sektora prywatnego poprzez rozwój i realizację szkoleń, a także opracowanie i dostępność tzw. otwartych zasobów edukacyjnych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • opracowanie innowacyjnych praktyk edukacyjnych poprzez większe wykorzystanie narzędzi IT, co przyczyni się do osiągnięcia korzyści zarówno dla pracowników uniwersytetów (podczas sesji szkoleniowych), jak również dla przedsiębiorców społecznych (podczas warsztatów),
 • pobudzanie do generowania pomysłów i procesów twórczego myślenia wśród potencjalnych przedsiębiorców społecznych poprzez przeprowadzenie konkursu na najlepszy biznesplan,
 • połączenie potencjalnych przedsiębiorców społecznych z doświadczonymi mentorami przedsiębiorczości społecznej w celu wzmocnienia procesu uczenia się i poprawy integracji społecznych talentów przedsiębiorczych w gospodarce (między) narodowej i nowych synergii biznesowych w dłuższej perspektywie,
 • utworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych w indonezyjskich instytucjach szkolnictwa wyższego w celu promowania i rozwijania skutecznych metod, innowacyjnych pomysłów na biznes społeczny, wzmacniania międzynarodowych sieci i stymulowania zmian kulturowych na poziomie uniwersyteckim,
 • stworzenie nowych i/lub rozszerzenie istniejących powiązań uniwersytecko-biznesowych dla obopólnych korzyści oraz generowanie nowych możliwości synergii,
 • stworzenie takiego modelu, który będzie opłacalny i będzie mógł być replikowany do innych uniwersytetów w regionie i w krajach sąsiednich w celu zwiększenia korzyści dla innych przedsiębiorców społecznych.

 

Współpraca między uczelniami z Indonezji i Europy ma przyczynić się do wzmocnienia internacjonalizacji indonezyjskich instytucji szkolnictwa wyższego, co będzie miało odzwierciedlenie we wzajemnych korzyściach, np. budowaniu reputacji uczelni oraz wiodącej pozycji w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej.

 

mgr Agnieszka Pacut (Katedra Gospodarki Publicznej)

dr Monika Sady (Katedra Zarządzania Międzynarodowego)

dr Maria Urbaniec (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji)

dr Agnieszka Żur (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji)

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.inspire-network.eu/ oraz na Facebooku: https://bit.ly/2NytGBx

 

Data utworzenia: 2018-09-11 16:09:44 przez: Filip Kołodziejski ; data modyfikacji: 2018-12-21 13:05:11 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy