Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Jak uzyskać status PS?

Materiały wdrożeniowe do ustawy o ekonomii społecznej zostały opracowane w Ministerstwie w celu ułatwienia realizacji przez urzędy wojewódzkie zadań wynikających z przedmiotowej ustawy.

MATERIAŁY POMOCNICZE DO UZUPEŁNIANIA I SKŁADANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ PS W 2023 R.:
1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO.
2. INSTRUKCJA WERYFIKOWANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO.

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO ZA ROK 2022.
4. SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZA ROK 2022.

PORADNIK W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

INSTRUKCJA DO WZORU WNIOSKU O PRZYZNANIE STATUSU PS + LISTA SPRAWDZAJĄCA

WZÓR DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

WZÓR DECYZJI W SPRAWIE UTRATY STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO_1

WZÓR DECYZJI W SPRAWIE UTRATY STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO_2

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PRZYZNAWANIA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

WZÓR ZAŚWIADCZENIA DOT. ART. 361 PZP

WZORY DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DO POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W DNIU 12 MAJA 2023 R.

WZÓR DECYZJI WS. PRZYZNANIA STATUSU PS BEZ UZASADNIENIA. OSTATECZNA Z MOCY PRAWA

WZÓR DECYZJI WS. PRZYZNANIA STATUSU PS Z UZASADNIENIEM

WZÓR DECYZJI WS. UTRATY STATUSU PS_1

WZÓR DECYZJI WS. UTRATY STATUSU PS_2

Data utworzenia: 2022-10-28 09:40:21 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2023-01-27 13:08:30 przez: Anna Moskwa

Spotkania upowszechniające ustawę o ekonomii społecznej odbyły się 10 i 14 listopada 2022 r. w formule zdalnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Program spotkań

Prezentacja_Najważniejsze założenia ustawy o es

Prezentacja_Instrumenty wsparcia PS

Prezentacja_PS w świetle ustawy o es

Link do nagrania ze spotkania

Data utworzenia: 2022-10-28 09:40:21 przez: Weronika Tomaszewska ; data modyfikacji: 2023-01-27 13:08:30 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy