Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Materiały, dokumenty

Pismo ws. edukacji globalnej

 1. Pismo
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-02 16:45:18

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

 1. Kandydatura P. Czarneckiego
  Dokumenty>>>>
 2. Kandydatura P. Stańczyk
  Dok. 1
  , Dok. 2 , Dok. 3
 3. Kandydatura P. Walewskiej
  Dok>>>>
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-02 16:45:18

Materiały na posiedzenie 9.10.2009 r.

 1. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - druk sejmowy
 2. Opis zmian w projekcie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. Projektowane zmiany do ustawy o VAT
 4. Projekt paktu na rzecz ekonomii społecznej
 5. Pismo od Fundacji Mimo Wszystko

Dokumenty do zaopiniowania nie zamieszczone w Głosowaniach i Opiniach:

 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 3. Projekt rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania  oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki  publicznej na rok 2010

  Uzasadnienie

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność

  Uzasadnienie

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-02 16:45:18

Kandydatury na członków Rad Oddziałów Wojewódzkich NFZ

 1. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
  1. Katarzyna Krot
   Do pobrania: CV , list motywacyjny , dokumenty
  2. Anna Kulikowska
   Do pobrania: CV , KRS , dokumenty
 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
  1. Monika Binkowska-Bury
   Do pobrania: cv , list motywacyjny , oświadczenie , pismo , rekomendacja , KRS
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-02 16:45:18

Materiały z pierwszego posiedzenia Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

 1. Pismo przewodnie
 2. Protokół
 3. Uchwała nr 1
 4. uchwała nr 2
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-02 16:45:18

Dokumenty przekazane RDPP przez Radę Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ

 1. Pismo przewodnie
 2. Uchwała
 3. Dokumentacja
Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-02 16:45:18

Rekomendacja kandydatów na członków Komitetu Monitorującego PO FIO na lata 2009-2013 ze strony pozarządowej

Lista kandydatów po ocenie formalnej POBIERZ

L.p. imię nazwisko organizacja zgłaszająca formularz zgłoszeniowy kandydata do pobrania CV kandydata do pobrania
1 Michał Adamczyk Fundacja Edukacji Ekonomicznej  formularz  CV
2 Łucja Andrzejczyk Polski Czerwony Krzyż  formularz  CV
3 Aleksandra Banasiak Fundacja Rozwoju  formularz  CV
4 Andrzej Paweł Barszcz Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Melchiora Grodzieckiego  formularz  CV
5 Teresa Bogumił Stowarzyszenie GRABO  formularz  CV
6 Beata Teresa Cieplik Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej  formularz  CV
7 Arkadiusz Czocher Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  formularz  CV
8 Anna Dudek Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli  formularz  CV
9 Marcin Jarosław Dudek Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci "Pomagajmy Razem"  formularz  CV
10 Tadeusz Durczok Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej  formularz  CV
11 Agnieszka Frąckowiak Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan  formularz  CV
12 Adrian Grad Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży  formularz  CV
13 Sławomir Grześniak Caritas Diecezji Kaliskiej  formularz  CV
14 Mikołaj Gurdała Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"  formularz  CV
15 Anna Jastalska Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Uskrzydlamy"  formularz  CV
16 Roman Kępiński Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków  formularz  CV
17 Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Płocku  formularz  CV
18 Elżbieta Królikowska-Kińska Towarzystwo Inicjatyw Europejskich  formularz  CV
19 Aleksander Kubacki Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego  formularz  CV
20 Anna Kulikowska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  formularz  CV
21 Marcin Latos Stowarzyszenie Mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej  formularz  CV
22 Rafał Łyczek Fundacja KupFranki.org  formularz  CV
23 Piotr Masłowski Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT  formularz  CV
24 Eleonora Krystyna Mądra Fundacja "Nasza Wieś"  formularz  CV
25 Marzena Miśkiewicz Stowarzyszenie ART AVANTI  formularz  CV
26 Agnieszka Opolska Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA  formularz  CV
27 Łukasz Pniewski Stowarzyszenie "VOCATIO DEI"  formularz  CV
28 Katarzyna Pryjma Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego Extreme Sports  formularz  CV
29 Przemysław Radwan-Rohrenschef Stowarzyszenie Szkoła Liderów  formularz  CV
30 Anna Rombalska Stowarzyszenie Punkt Animacji Współpracy  formularz  CV
31 Magdalena Rutkiewicz Komitet Ochrony Praw Dziecka  formularz  CV
32 Katarzyna Sadło Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  formularz  CV
33 Wojciech Stęniak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Domów Dziecka  formularz  CV
34 Adam Stromidło Polski Związek Głuchych  formularz  CV
35 Tomasz Suski Stowarzyszenie Promocji Grochowa  formularz  CV
36 Jacek Sutryk Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych  formularz  CV
37 Jan Wasilewski Fundacja Magnus  formularz  CV
38 Rafał Wąsik Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka  formularz  CV

Treść zarządzenia MPiPS w sprawie Zespołu - Komitetu Monitorującego PO FIO na lata 2009-2013 POBIERZ

Nabór dotyczy łącznie 6 kandydatów ze strony pozarządowej.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 przez: Akonet - aktualizacje ; data modyfikacji: 2013-10-02 16:45:18

Tagi:

Polecamy