Mapa bezpłatnego poradnictwa już dostępna

Internetowy serwis Mapa Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego już działa. Głównym celem projektu jest ułatwienie obywatelom wyszukiwania punktów, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna.

Serwis powstał w ramach projektu "Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", realizowanego w partnerstwie pięciu podmiotów: Instytutu Prawa i Społeczeństwa, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związku Biur Porad Obywatelskich i Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak wskazują pomysłodawcy, nadrzędnym celem stworzenia aplikacji jest ułatwienie obywatelom wyszukiwania punktów, w których świadczone jest  poradnictwo prawne i obywatelskie, zlokalizowanych w ich najbliższej okolicy i oferujących wsparcie w dziedzinach prawa związanych z ich problemami. Chodzi więc o ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, promocję podmiotów świadczących tego rodzaju usługi i zapewnienie ich większej niż do tej pory rozpoznawalności.

Internetową aplikację tworzy przewodnik po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, który składa się z dwóch elementów: mapy właściwej oraz poradnika.

Serwis wykorzystuje zweryfikowaną przez Instytut Spraw Publicznych bazę podmiotów poradniczych opracowaną i przekazaną przez Instytut Prawa i Społeczeństwa.

Docelowo informacje o podmiotach poradnictwa będą aktualizowane, weryfikowane i uzupełnianie również z pomocą samych użytkowników, którym zostanie udostępniona możliwość proponowania dodania nowej instytucji do bazy, jak również przekazania administratorowi serwisu informacji o błędnych lub niekompletnych danych. - Będziemy systematycznie udoskonalać ten produkt w oparciu o zgłoszenia dokonywane zarówno przez użytkowników jak i podmioty świadczące poradnictwo. Każdy użytkownik będzie miał możliwość zgłoszenia nowej instytucji czy błędu np. w danych teleadresowych- podkreśla Marcin Waszak z Instytutu Spraw Publicznych.  

- Ważnym elementem mapy jest także wyszukiwarka, która umożliwi odnalezienie podmiotów w oparciu m.in. o kryterium problemu prawnego - dodaje.

Bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie koncepcji mapy i jej realizację był Instytut Spraw Publicznych. Z kolei opracowaniem merytorycznym poradnika zajęła się Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Mapa dostępna jest na pod adresem: www.mapaporadnictwa.org .

Paulina Szewioła

Źródło: http://www.prawnik.pl/temat-dnia/318827,Mapa-Bezplatnego-Poradnictwa-Prawnego-juz-dostepna.html

Data utworzenia: 2015-05-11 08:57:29