Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL
AND SOLIDARITY ECONOMY

The unit responsible for creating favourable conditions for the development of social and solidarity economy


more about the department

News

10.11.2020

Konsultacje Programu współpracy MRiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz wnoszenia ewentualnych uwag i opinii w terminie do 24 listopada 2020 r.

26.10.2020

Komunikat dla Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego

Komunikat dotyczy możliwości zawieszenia zajęć w podmiotach zatrudnienia socjalnego (PZS)

Actions

Contact

Department of Social and Solidarity Economy
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
tel.: (+48 22) 461 61 31
fax.:(+48 22) 461 61 33
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

We recommend