Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL
AND SOLIDARITY ECONOMY

The unit responsible for creating favourable conditions for the development of social and solidarity economy


more about the department

News

26.07.2021

Konsultacje projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Uwagi można zgłaszać do 25 sierpnia br.

05.07.2021

Sprawozdania merytoryczne fundacji za 2020 rok.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dla Fundacji

14.06.2021

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 - ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. Zapraszamy do zapoznania się z ogłsozeniem - NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Actions

Contact

Department of Social and Solidarity Economy
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
tel.: (+48 22) 461 61 31
fax.:(+48 22) 461 61 33
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

We recommend