Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL
AND SOLIDARITY ECONOMY

The unit responsible for creating favourable conditions for the development of social and solidarity economy


more about the department

News

01.12.2021

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W 2022 r. po raz czwarty środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone między innymi na priorytet dedykowany podmiotom ekonomii społecznej.

01.12.2021

W dniu 30 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w projekcie.

Actions

Contact

Department of Social and Solidarity Economy
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
tel.: (+48 22) 461 61 31
fax.:(+48 22) 461 61 33
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

We recommend