Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL
AND SOLIDARITY ECONOMY

The unit responsible for creating favourable conditions for the development of social and solidarity economy


more about the department

News

14.06.2022

Założenia programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której wyniki pomogą w przygotowaniu programu.

06.06.2022

Laureaci i certyfikowani 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

29.04.2022

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zachęcamy do zapoznania się z nr 6/2022 Biuletynu Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

28.06.2022

Standardy OWES

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą standardu A.3.1. Powyższa zmiana podyktowana jest wnioskiem pokontrolnym sformułowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli po kontroli OWES i dotyczy określenia w Standardach OWES dodatkowych warunków dla doskonalenia kompetencji kadry kluczowej OWES

Actions

Contact

Department of Social and Solidarity Economy
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
tel.: (+48 22) 461 61 31
fax.:(+48 22) 461 61 33
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

We recommend