Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

DEPARTMENT OF SOCIAL
AND SOLIDARITY ECONOMY

The unit responsible for creating favourable conditions for the development of social and solidarity economy


more about the department

News

28.04.2021

Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zachęcamy do zapoznania się z Atlasem Ogólnopolski Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Publikacja jest podsumowaniem III edycji konkursu.

27.04.2021

Biuletyn OWES 4/2020

Zapraszamy Państwa do lektury, a Ośrodki Wsparcia do współtworzenia biuletynu i informowania o swoich działaniach i wydarzeniach.

09.04.2021

Zapytanie ofertowe dotyczące składu, łamania, druku i dostawy 500 sztuk Atlasu.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym składu, łamania, druku i dostawy 500 Atlasu.

01.04.2021

Wyniki konkursu "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu, realizowanego w ramach resortowego programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022", który wspiera podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Actions

Contact

Department of Social and Solidarity Economy
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
tel.: (+48 22) 461 61 31
fax.:(+48 22) 461 61 33
e-mail: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

We recommend