Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Logotyp ERW 2011

2010.12.28

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM 
 • Fundacja "ŚWIAT NA TAK"
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat
 • Miasto Tychy - Urząd Miasta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Stowarzyszenie "Jeden Świat"
 • Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu
 • Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk
 • Centrum Młodzieży im.dr.Henryka Jordana
 • Internationaler Bund Polska
 • Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Gńsku
 • Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
 • Stowarzyszenie ASF w Polsce
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
 • Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
 • Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu 
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży BARKA
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Stowarzyszenie POLITES
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
 • Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej "Centerko" (Stowarzyszenie "Pomost")
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Rybniku
 • Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
 • Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP)
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Centrum Wolontariatu w Kraśniku
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
 • Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz
 • Urząd Miasta Torunia
 • Fundacja Ronalda McDonalda
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Fundacja Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"
 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie"
 • Drzewieckie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Klub Integracji Społecznej
 • Fundacja Moje Stypendium
 • Fundacja Rozwoju Wolontariatu
 • Stowarzyszenie SURSUM CORDA
 • Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty"
 • Fundacja CEMEX Budujemy przyszłość
 • Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu"
 • Fundacja Mniejszości Niemieckiej WojewódĽtwa Śląskiego
 • Urząd Marszałkowski WojewódĽtwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenie Europejskie Centrum Aktywnej Młodzieży "Universe"
 • Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct - Inowrocław
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Da Du
 • Fundacja Pokolenia/Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Stowarzyszenie Morena, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Gdańsk
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
 • Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdzającej - Centrum Wolontariatu w Pleszewie
 • Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Fundacja Volunteers for Sport
 • Polska Fundacja im Roberta Schumana
 • Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 • Fundacja Stabilo
 • CSRinfo Liliana Anam Skórczewska
 • Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej w Bielsku Białej
 • Biuro Jana Kozłowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego
 • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej WojewódĽtwa Wielkopolskiego im. generała  Stanisława Taczaka
 • Ośrodek Kszatałcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV
 • Fundacja "Wawel z Rodziną"
 • Urząd Miasta Katowice
 • Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
 • Miejski Ośrodek Kultury Józefów
 • Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
 • Uniwersytet Kazimierzea Wielkiego w Bydgoszczy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Grupa Wolontarystyczna "AGRAFKA"
 • Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej (Fundacja IBRAS)
 • Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
 • Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
 • Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Kielce, Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach
 • Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Sosnowcu
 • Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra Polska
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Federacja Polskich Banków Żywności
 • Centrum Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA"
 • Biuro Gdański i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 - Kandydat
 • Gmina Miejska Lubaczów
 • Sopockie Centrum Wolontariatu
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Stwarzyszenie "Nowa Rodzina"
 • Urząd Miasta Katowice
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE - Poznań
 • Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 • PEKAES
 • Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
 • Grupa Nieformalna MALLowicze
 • Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
 • Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
 • Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Habitat for Humanity Poland
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
 • Fundacja TUS
 • Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu - Miejskie Centrum Wolontariatu
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"
 • Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej (Fundacja IBRAS)
 • Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"
 • Grupa Telekomunikacja Polska
 • Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST w Tczewie
 • Urząd Miasta Poznania - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Bank Żywności w Olsztynie
 • PKN Orlen
 • Next Step
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Wolontariat Młodzieżowy przy Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"
 • Wielkopolska rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych
 • Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
 • Fundacja Integracja
 • Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa
 • Instytut Edukacji Społecznej
 • Emperia Holding SA
 • Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa-Ochota
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Biuro Krzysztofa Liska, Posła do Parlamentu Europejskiego w Białymstoku
 • Polskie Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej
 • Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Lublinie
 • Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie

Komisja Europejska wybrała oficjalne logo oraz hasło Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Hasło:' "Volunteer! Make a difference!"

Więcej informacji:
http://www.eyv2011.eu/PublicImageVoting.asp

 


 

Na konkurs nadesłano 1 259 projektów logo oraz hasła. W głosowaniu, które trwało dwa tygodnie, wzięło udział 3 500 osób, natomiast 7 000 odwiedziło w tym czasie stronę dedykowaną konkursowi http://www.eyv2011.eu/ .

20 wyselekcjonowanych logo i haseł zostało przedstawionych Komisji Europejskiej, która, przy wsparciu panelu wysokiego szczebla złożonego z przedstawicieli instytucji europejskich, społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów, dokona ostatecznego wyboru finalistów.

Finaliści zostna poinformowani pod koniec listopada br. oraz otrzymają zaproszenie do Brukseli, gdzie 16 grudnia 2009 r. odbędzie się ceremonia wręczenia nagród.

http://www.cev.be/1-let's_slogo!_20_logo_and_slogan_proposals_for_the_european_year_of_volunteering_2011_short_listed_74-EN.html


Czy wiesz, że rok 2011 będzie Europejskim Rokiem Wolontariatu (EYV 2011) mającym na celu uczczenie i wyróżnienie wolontariuszy i ich wkładu w społeczeństwo? Czy czujesz ducha wolontariatu? Umiesz wyobrazić sobie jak wygląda wolontariat w Europie? Masz pomysł na slogan zainspirowany wartościami wolontariackimi? Chcesz być tym, kto zaprojektuje oficjalne logo i slogan dla Europejskiego Roku? Jeśli odpowiedĽ brzmi tak, to ten konkurs jest dla Ciebie!

Między 14 sierpnia a 18 września, przyslij nam swoją propozycję logo i/lub sloganu Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Unia Europejska poprosiła nas, abyśmy wspólnie przeprowadzili ten konkurs i przesłali jej 20 wybranych projektów logo i sloganów, spośród których będzie wyłoniony ostateczny zwycięzca, a zwycięskie prace użyte zostaną jako oficjalne logo i slogan Roku! To jest wyjątkowa szansa na stanie się sławnym dzięki Twojej pracy! Zwycięski projekt będzie używany w całej Unii w trakcie trwania EYV 2011. Finaliści konkursu zostaną zaproszeni 16 grudnia 2009 do Brukseli, gdzie zostanie ogłoszony zwycięzca.

http://www.eyv2011.eu/DisplayPage.asp?pid=347&lg=18


Polecamy