Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - zapraszamy do konsultacji!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i wyrażenia swojej opinii na załączonym formularzu do dnia 25 października br., także w formie elektronicznej na adresy mailowe: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

KPRES jest projektem programu rozwoju w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) i stanowi tym samym dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju - Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju.

Tworzenie projektu KPRES było procesem długotrwałym, ze względu na konieczność zapewnienia partycypacyjnego charakteru tego procesu i uwzględnienia koncepcji różnych grup interesariuszy, związanych z sektorem ekonomii społecznej. Przekazujemy Państwu projekt dokumentu, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób i podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze ekonomii społecznej.

Do pobrania:

1. Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

2. Formularz zgłaszania uwag.

3. Pismo przewodnie MPiPS.

Data utworzenia: 2013-10-01 12:07:21 ; data modyfikacji: 2013-10-01 12:08:09

Tagi:

Polecamy